Om oss

Karriere

Karriere i Reitan Retail

Vi ønsker å bygge virksomheten vår sammen med lidenskapelige mennesker.

Hos Reitan Retail finnes det mange karrieremuligheter innenfor et bredt spekter av forretningsområder og merkevarer.

Vi ser etter mennesker som skaper engasjement, som tar eierskap til det de gjør for å påvirke sin egen hverdag. Derfor gir vi også mye ansvar til den enkelte.

Kultur og ledelse

Reitan Retail har en tydelig ledelsesfilosofi der områdene Rekruttering, Trening, Kommunikasjon og Omsorg (RTKO) står sentralt i arbeidet med å forvalte våre ansatte, vårt konsept og vår organisasjonskultur. Vi har en RTKO-verktøykasse som ivaretar hvordan våre ledere skal rekruttere de beste folkene, trene dem til å gjøre en best mulig jobb, kommunisere effektivt og vise omsorg.

Trening og medarbeiderutvikling er høyt prioritert, og vi investerer mye i våre interne skoler for å gi ansatte faglig og kulturelt påfyll. Blant annet filosofikurs, verdikurs, ledertrening, fagkurs og ulike individuelle programmer. I tillegg har vi REITANs Verdiskole, vår interne lederskole. Her skal vi bevisstgjøre, utforske og trene på vår filosofi og verdibasert ledelse. Alt innholdet i Verdiskolen bygger på vår filosofi og vårt verdigrunnlag.

Les mer om hvordan vi jobber med mennesker, mangfold og arbeidsliv.