Om oss

Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Åtte setninger som er hugget i stein.

Vi er et verdidrevet selskap. Dette er grunnlaget for å få kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere til å føle seg verdsatte, skape økonomiske verdier og drive vår virksomhet med verdighet.

Vi har åtte verdigrunnlag som definerer og guider oss:

 • 1.

  Vi rendyrker bedriftens forretningsidé

 • 2.

  Vi holder høy forretningsmoral

 • 3.

  Vi skal være gjeldfri

 • 4.

  Vi skal motivere til vinnerkultur

 • 5.

  Vi tenker positivt og offensivt

 • 6.

  Vi snakker med hverandre ikke om hverandre

 • 7.

  Kunden er vår øverste sjef

 • 8.

  Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

Vårt verdigrunnlag beskriver det vi mener er verdt å streve etter. Verdiene er vårt indre kompass som styrer tankesett, følelser og beslutninger. Tydelige verdier er grunnlaget for en sterk kultur.

Reitan Retail eies av REITAN AS. Verdiene våre er blitt til gjennom REITANs mangeårige historie, og er en naturlig del av Reitan Retails DNA. På Lade Gaard og flere steder i Norden og Baltikum har vi steiner og obelisker hvor våre åtte verdigrunnlag er hugget inn.

Vi bruker vår filosofi, tankesett og våre verdigrunnlag til å bygge flest mulig vinnere og arbeidsplasser hvor folk trives og er engasjerte. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi og handler for oss om å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit.

Del artikkel