Om oss

Vår strategi

Vår strategi

Nært, enkelt og ansvarlig er Reitan Retails fokus.

Nært

Vi skal være nære og deltagende i kundenes liv og synlige i lokalsamfunnet. Vi vil være en forutsigbar samarbeidspartner og en trygg og god arbeidsgiver.

Enkelt

Hos oss lager vi ikke kompliserte løsninger for å imponere andre. Vi har fokus på de riktige tingene og kutter unødvendigheter. Det enkle er ofte det beste.

Ansvarlig

Vi vil bidra til god folkehelse, redusere klimagassutslippene, skape et større mangfold og likeverd i arbeidslivet og sørge for åpenhet i hele verdikjeden.

Vi skal skape lønnsom vekst ved å forsterke og fornye oss gjennom følgende tiltak:

  • Forsterke konkurransekraften gjennom lavere kostnader og bedre betingelser
  • Forsterke vår kultur og videreutvikle vårt franchisesystem
  • Etablere nye utsalgssteder og fornye eksisterende portefølje for å skape økt snittomsetning
  • Forsterke og fornye konseptene for å dekke flere kundebehov
  • Forsterke og fornye digital kundeopplevelse
  • Beslutte og gjennomføre ambisiøse ESG-tiltak i hele organisasjonen

Vår forretningsidé

Gjennom sterke verdier, effektiv drift og lokalt eierskap skal vi skape de beste handleopplevelsene.

Vårt formål

Sammen gjør vi hverdagen litt enklere og verden litt bedre.

Del artikkel