Om ossVår historie

Stort ansvar – og store muligheter til å gjøre en forskjell

28. oktober 2021

Stort ansvar – og store muligheter til å gjøre en forskjell

– Vi lever i en tid med ekstraordinære utfordringer for mennesker og planeten vår, men også enorme muligheter for endring hvis vi jobber sammen, sier CEO Ole Robert Reitan.

Helt siden Ole Roberts besteforeldre åpnet sin første kolonial i 1948, har Reitan-familien vært opptatt av å drive forretninger med en sterk verdibasert kultur. Dette har ikke blitt noe mindre viktig i en verden preget av store utfordringer.

Med 3 600 utsalgssteder i Norden og Baltikum, 45 000 ansatte, og 2 millioner daglige kundemøter, er Ole Robert svært bevisst på selskapets påvirkning.

– Ringvirkningene av valgene vi tar er enorme. Dette gir oss et stort ansvar, men også store muligheter til å utgjøre en forskjell, sier han.

Pådriver i det grønne skiftet

For Reitan Retail handler verdibasert kultur om flere ansvarsaspekter. Vi har utpekt fire områder vi mener vi kan utgjøre en forskjell: klima og miljø, helse, mennesker og verdikjede.

– Klodens og kundens behov er i rask utvikling. Vi i Reitan Retail kan og bør gjøre en forskjell – både for planeten og for kundene våre, sier Ole Robert.

Derfor har vi tydelige mål og ambisjoner: Vi skal redusere klimagassutslippene, vi skal bidra til god folkehelse, vi skal skape et større mangfold og likeverd i arbeidslivet, og vi skal sørge for åpenhet i hele verdikjeden.

Spesielt innenfor miljø og klima mener Ole Robert at Reitan Retail har en viktig jobb å gjøre, og understreker at selskapet bør og skal være en pådriver i det grønne skiftet.

– Omtrent halvparten av verdens klimautslipp kommer fra matsystemer og transport. Vi opererer og har stor påvirkning i begge sektorer. Dermed er vi en del av problemet, fastslår Ole Robert.

I Reitan Retail vil vi derfor styrke innsatsen ytterligere fremover for å kutte klimautslipp. Ambisjonen er å halvere klimagassutslippene fra egne produkter innen 2030, og å nå netto null innen 2050.

Her kan du lese mer om våre mål og ambisjoner, og eksempler på grep vi allerede har gjort.

Det enkle er fortsatt det beste

Ole Robert er trygg på at et økt fokus på miljø og bærekraft er helt i tråd med hva kundene ønsker – og krever – av dem.

– Vi skal være til stede i lokalsamfunn, tett på kunden. Og vi skal gjøre det enklere for kunden å ta sunne og ansvarlige valg, slik at vi sammen kan gjøre verden litt bedre, sier Ole Robert.

Vi er fremdeles langt unna målene, og veikartet til 2030 inneholder et betydelig innovasjonsgap – som vil være et satsingsområde fremover. Ole Robert er likevel ikke i tvil om at selskapet er på rett vei.

– Vi har viljen, motet og mulighetene som trengs for å være en pådriver i overgangen til en mer bærekraftig fremtid.

– Også i fremtiden vil det enkle være det beste. Bare enda enklere. Derfor må vi hele tiden fornye oss. På den måten skal vi sikre lønnsom vekst, ansvarlig drift og de beste kundeopplevelsene.

Les Ole Roberts tanker om fjoråret og fremtiden i hans lederberetning i Reitan Retails årsrapport for 2023.

Del artikkel