Vårt ansvar

Verdikjede

Verdikjede

Vi skal unngå negative påvirkninger på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i alle ledd.

Vår ambisjon er at produktene vi selger skal være ansvarlig produsert og sporbare. Det innebærer å:

  • Gjøre grundige aktsomhetsvurderinger av risikoråvarer og risikoleverandører.
  • Øke andelen produkter som er sertifisert for å fremme miljøvennlig og bærekraftig produksjon, og fase ut bruken av palmeolje.
  • Kartlegge innvirkningen vår på biologisk mangfold og sette kvantitative mål for naturvern i 2025.
  • Jobbe for å tilby kjøttprodukter med garantert forbedret dyrevelferd og redusert miljøavtrykk.

Eksempler på grep vi har gjort

Etiske retningslinjer

Vi stiller strenge krav til alle våre leverandører, som er bygget på prinsippene til Etisk Handel Norge, FN-erklæringer og OECDS veileder for ansvarlig næringsliv. Vi har blant annet nulltoleranse for barnearbeid, diskriminering og korrupsjon. I tillegg stilles det krav til riktig lønn, HMS og miljøhensyn.

I 2023 lanserte Reitan Convenience Sverige utvidede bærekraftskrav, som dekker blant annet palmeolje, sertifisert kakao, lokal kjøttproduksjon og miljøvennlig emballasje.

Kartlegging av risiko

Å forstå verdikjedene vi er del av og å vurdere risiko og muligheter, er noe vi jobber med hver dag. Mange av våre leverandører opererer i land og bransjer med høy risiko for korrupsjon, uverdige arbeidsforhold og manglende organisasjonsfrihet. Risikokartlegging og oppfølging er derfor et kontinuerlig og svært viktig arbeid i alle våre fire forretningsområder.

Som et eksempel ble det i Reitan Convenience gjennomført en kartlegging av opprinnelsen til alle høyrisikovarer på tvers av kjedene i 2023. Kartleggingen bidrar til å sette retningen for videre arbeid med ansvarlighet i verdikjeden.

Klimasmart matproduksjon

I 2024 gikk Reitan Retail inn i et samarbeid med Norgesmøllene, Felleskjøpet Agri og Yara for å produsere brød med lavere karbonavtrykk. Med innovativ teknologi og mer bærekraftige praksiser skal vi minke utslippene i hele verdikjeden, fra gjødselproduksjon til ferdig matvare. Første mål er å dyrke havre med etredusert karbonavtrykk på 25 til 30 prosent. Les mer om samarbeidet her. 

Norsk Kylling har i flere år jobbet målrettet for å redusere utslipp, og vant Næringslivets klimapris i 2023. Prisen er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU, og gis til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet. 

Økologiske varer

REMA 1000 Norge deltar i landbrukets økoløft, som er hele landbrukets innsats for å øke økologisk produksjon.Merkevaren Kolonihagen er REMA 1000 Norges spydspiss på økologiske og mer bærekraftige kvalitetsprodukter. Kolonihagen vant Matprisen i 2023.

REMA 1000 Danmark er medeiere av Gram Slot, Danmarks største økologiske gård. Sammen jobber de ut fra felles verdier om at økologiske varer skal være tilgjengelige og rimelige for alle. De økologiske kvalitetsproduktene fra Gram Slot finnes kun hos REMA 1000 Danmark og dekker et bredt spekter av nesten 50 produkter. I tillegg til eierskapet til Gram Slot har vi et strategisk samarbeid med Økologisk Landsforening, som hjelper oss med å analysere kundeadferd og vareutvalg, og med å lage tiltak som fremmer salg av økologiske produkter i butikkene.

I Baltikum var kafékjeden vår, Caffeine, i 2022 først i sin bransje med å tilby kun økologisk sertifisert kaffe til kundene våre.Dette kan du lese mer om her.

Dyrevelferd

I 2022 ble Norsk Kylling den første industrielle produsenten i verden som leverer kylling sertifisert etter ECC-standarden(European Chicken Commitment). ECC er en ny, streng standard for dyrevelferd utviklet av verdens ledende dyrevelferdsorganisasjoner, som blant annet krever en mer saktevoksende kyllingtype, bedre plass, naturlig lys og tredjepartskontroll. Dette har høstet ros fra dyrevernere. Les mer her.

I både 2023 og 2024 har norske forbrukere kåret Solvinge til Norges mest bærekraftige merkevare for kylling. Kåringen er gjennomført av Sustainable Brand Index, hvor 13 000 forbrukere har rangert merkevarer på to hovedområder: miljøansvar og samfunnsansvar.

I 2023 fikk Norsk Kylling karakteren A i dyrevelferd av fag- og forskningsorganisasjonen Animalia. Revisjonen så på hvordan det jobbes med dyrevelferd i fjøs, transport og på fabrikk, og på rutinene for registrering og oppfølging av avvik.

REMA 1000 Danmark er strategisk partner med Dyrenes Beskyttelse og jobber sammen for at fremme dyrevelferd blant leverandører av våre animalske produkter.

Samarbeid om dyrevern

I 2015 inngikk vi et samarbeid med Dyrevernalliansen i Norge. Dette har løftet kompetansen vår, særlig innen kyllingproduksjon. Hos REMA 1000 Norge selges dessuten flere økologiske svineprodukter med Dyrevernmerket, som er utviklet av Dyrevernalliansen. Formålet er å bidra til bedre dyrevern enn minimumskravene i offentlige regelverk.

I Danmark er 7-Eleven den første convenience-kjeden som har inngått samarbeid med Fødevarestyrelsen, som tilsvarer det norske Mattilsynet, sitt Dyrevelferdsmerke. Formålet med Dyrevelferdsmerket er å bedre dyrevelferden for gris, kylling og storfe.

Sunnere kyllingrase

I 2018 gikk Norsk Kyllingover til den saktere voksende kyllingtypen Hubbard. REMA 1000 ble dermed den første dagligvarekjeden i Norge som tilbyr et alternativ til den mest vanlige, hurtigvoksende typen. Hubbard vokser saktere, lever lenger og har dokumentert bedre dyrevelferd enn standardkyllingen som er vanlig å produsere i Norge.

Forskning viser at kylling som vokser saktere har 59 prosent mindre sykdom, og 86 prosent mindre hjertelidelser. Mange hurtigvoksende kyllinger får hjertesvikt fordi de vokser for fort, og de lider unødvendig, blir syke og kan ikke brukes som mat.

Nyskapende rugeri

I 2023 åpnet Norsk Kylling et nytt rugeri på Støren i Trøndelag, som setter en ny standard for dyrevelferd i kyllingens første fase av livet. Det nye rugeriet tar i bruk klekketeknologien HatchCare. I motsetning til vanlig norsk standard, får kyllingene lys, vann og fôr umiddelbart etter klekking. Kyllingen forblir også i den samme klekkekassen helt til den settes ut i fjøs hos bonden.

Rugeriet er dessuten et nullutslippsbygg, med solceller på vegg og tak og en løsning som gjenvinner varmen fra eggene i rugeriet. Rugeriet har også sirkulære løsninger for eggeskall og annet avfall, slik at kyllingene fraktes med på biogass produsert på eget avfall.

Del artikkel