Vårt ansvar

Verdikjede

Verdikjede

Vi skal sørge for åpenhet i verdikjeden, ha høy forretningsmoral og tilby produkter som er produsert på en ansvarlig måte.

Etisk handel og produksjon er høyt prioritert i Reitan Retail. Kundene våre skal være trygge på at produktene vi selger er produsert på en ansvarlig måte. Vi skal ha høy forretningsmoral og forplikte oss til samarbeid med leverandører for å forebygge og begrense negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Dette er noe av det vi allerede gjør:

Del artikkel