Vårt ansvar

Mennesker

Mennesker

Vi skal øke mangfold og inkludering, skape trygge arbeidsplasser og bidra til lokalsamfunnene rundt oss.

Vår ambisjon er å sørge for et inkluderende arbeidsmiljø der mennesker fra alle bakgrunner gis muligheten til å lykkes. Det innebærer å:

  • Samarbeide med offentlige og private aktører for å få flere ut i arbeidslivet.
  • Være en attraktiv arbeidsgiver ved hjelp av læring og opplæring, verdibasert tillitsledelse, tydelig kommunikasjon og gode arbeidsvilkår.
  • Sikte mot full likestilling på ledernivå og blant franchisetakere og egne ansatte.

Eksempler på grep vi har gjort

Erfaring og utvikling

Våre butikker er den første arbeidsgiveren for mange mennesker, og vi er opptatt av å gi alle en sjanse til å vokse og utvikle seg. Derfor er vi ekstra stolte av historier somSabeehi Ul Hassan Khan sin i Reitan Convenience. Han kom fra Pakistan uten å kunne hverken norsk eller noe om handelsbransjen, men har likevel blitt Kjøpmann for hele tre Narvesen-butikker i Oslo. I 2023 ble han kåret til Årets salgsleder av E24

I Sverige engasjerer vi oss for å gi nyankomne immigranter en best mulig start på arbeidslivet. Vi har forpliktet oss til å lære bort svensk gjennom praksis på servicekontoret og i butikkene, og ordningen gir praktikantene et innsyn i svensk arbeidskultur og referanser til CV-en.

Mangfold og inkludering

Vi jobber for å skape et inkluderende arbeidsliv, som speiler mangfoldet i samfunnet. Mange av våre kjøpmenn har tatt ansvar for mennesker i sitt lokalsamfunn, ved å være en døråpner for de som har falt utenfor arbeidslivet og utdanning. I 2023 mottok REMA 1000 Danmark FINANS IMPACT Social Responsibility Award for arbeidet kjøpmennene gjør for å inkludere mennesker på kanten av jobbmarkedet.

I 2023 mottok REMA 1000 Norge NHOs Ringer i Vannet-pris, som deles ut til bedrifter som har utmerket seg innen inkludering. Begrunnelsen var at REMA 1000 setter standarden for hvordan morgendagens arbeidsliv skal være – en anerkjennelse vi skal fortsette å leve opp til.

I Latvia ble Reitan Convenience tildelt The Diversity Award 2023 ikategorien Diversity Excellence. Prisen deles ut til selskaper som har blitt nominert og offentlig vurdert av eksperter innen mangfold, antidiskriminering og bærekraft.

Samarbeid med MOT

Uno-X Mobility og Reitan Convenience har samarbeidet med den holdningsskapende organisasjonen MOT siden 2010, og REMA 1000 Danmark inngikk MOT-samarbeid i 2014. Våre verdier møtes i troen på enkeltmennesket, og sammen jobber vi med tre sentrale verdier: mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.

I likhet med MOT synes vi det er verdifullt å la oss inspirere av rollemodeller med gode holdninger og verdier – for å bygge et enda bedre samfunn. Vi er glade for å bidra i MOTs arbeid med å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Kultur og ledelse

Ledelsesfilosofien vår er verdibasert tillitsledelse, som for oss betyr å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. Vi ønsker verdibaserte ledere og medarbeidere, og har verditrening og kursing på alle nivåer i organisasjonen.Alle ledere får opplæring og trening i RTKO (Rekruttering, Trening, Kommunikasjon og Omsorg), og vi jobber hele tiden med å utvikle og styrkelederverktøyene våre.


I tillegg har vi REITANsVerdiskole, vår interne lederskole. Her skal vi bevisstgjøre, utforske og trene på vår filosofi og verdibasert tillitsledelse.Alt innholdet i Verdiskolen bygger på våreverdigrunnlag, og skal bidra til å gjøre oss til det mest verdidrevne selskapet.

Likestilling

Innen 2025 skal vi ha kjønnsbalanse, med minst 40 prosent av hvert kjønn i ledelsen, blant franchisetakere og i styrene i alle våre selskaper i alle land. For å få et vitenskapelig perspektiv på hva som kan hemme og fremme inkludering og mangfold, gjennomfører vi en studie via den frittståendeforskningsstiftelsen Fafo.Resultatene blir presentert i 2024.

I 2023 satte vi også igang et omfattende arbeid med å kartlegge de ulike stillingskategoriene og knytte dem til lønnsdata. Dette vil bli brukt til å utforske bakgrunnen for lønnsforskjeller mellom kjønn og fortsette arbeidet for likelønn og muligheter for alle.

Utviklingsland

Siden 2016 har REMA 1000 Norge solgt «ansvarsroser» i alle sine butikker. For hver rosebukett som selges, gir vi et bidrag til utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet rundt rosefarmer i Kenya. Vi samler årlig inn om lag to millioner kroner, somgår til prosjekter som gjør en forskjell for de som er ansatt hos roseprodusentene og for lokalsamfunnet.


I 2019 var vi også med på å åpne både skole og sykestue i Kenya, og sammen med kaffeleverandøren KAFFA har Kolonihagen etablert et kaffefond som gir tilbake til arbeiderne som produserer kaffen som selges hos REMA 1000 i Norge.

Del artikkel