Vårt ansvar

Mennesker

Mennesker

Vi skal skape større mangfold og likeverd i arbeidslivet.

For oss gir mangfold suksess. Vi er en foregangsbedrift for inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, etnisitet, alder og bakgrunn, og gir alle mulighet til å lykkes.

Troen på folk er en sentral del av kulturen i Reitan Retail. Å heie frem enkeltmennesker er et viktig samfunnsansvar, et viktig svar på våre bærekraftsmål, og ikke minst i tråd med våre verdier.

Vårt likestillingsarbeid er forankret i våre ulike strategier, verdier, verktøy og retningslinjer. I Reitan Retail har vi en verdibasert kultur som setter menneskene i sentrum. Dette innebærer en sterk tro på enkeltmennesket og tillit til at alle ønsker å gjøre en god jobb. Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, der vi bygger store mennesker som skaper handling gjennom tillit. For å lykkes med dette må vi dyrke det positive menneskesynet, vise raushet og la alle føle seg verdifulle.

Her er noe av det vi allerede gjør på området:

Del artikkel