Vårt ansvar

Klima og Miljø

Klima og miljø

Vi skal halvere utslipp fra våre produkter, og øke tilbudet av fornybar energi til veitransport. Vi skal redusere matsvinn og gjøre det enklere å resirkulere.

Vår ambisjon er å gå foran i den grønne omstillingen i bransjene vi er en del av. Det innebærer å:

  • Bli karbonnøytrale i egen virksomhet og redusere utslippene i verdikjeden med minst 43 prosent innen 2030 – og nå netto null innen 2050.
  • Utvide ladeinfrastrukturen slik at minst 30 prosent av energien vi selger for bruk i veitransport er fornybar.
  • Kutte matsvinnet i vår egen verdikjede med 50 prosent.
  • Øke bruken av gjenvinnbar emballasje og emballasje laget av gjenvunnet materiale.

Eksempler på grep vi har gjort

Miljøbutikker og -fabrikker

Siden 2016 har REMA 1000 åpnet over 50 miljøbutikker. Disse er utviklet i samarbeid med arkitektbyrået Snøhetta og forskningsinstituttet SINTEF, og bruker opptil 50 prosent mindre energi sammenliknet med andre butikker. I tillegg har REMA 1000 investert i Norges største enkeltkjøp av solceller til sin distribunal på Vinterbro utenfor Oslo. 

Norsk Kylling, som produserer merkevaren Solvinge for REMA 1000 Norge, har bygget et nytt anlegg som har satt en ny miljøstandard. Anlegget oppnår nullutslipp gjennom bruk av spillvarme fra smelteverk, elektrifisering, innovative energilagringsløsninger og smart styring

Mer miljøvennlig transport

I 2023 gikk REMA 1000 Danmark til innkjøp av 30 el-lastebiler. Det betyr at 25 prosent av leveransene blir gjort av elektriske lastebiler i løpet av 2024. Fra før har REMA 1000 Danmark droppet alle varer som transporteres med fly og erstattet disse med varer som fraktes mer miljøvennlig.

REMA 1000 Norge vil i starten av 2024 ha byttet ut mer enn halvparten av egen bilpark til el- eller biogass lastebiler, og vår målsetning er at vi innen utgangen av 2026 skal ha byttet ut alle våre egne lastebiler. All transport skal være klimavennlig innen 2030.

Vi har jobbet systematisk med å flytte transporten vår fra vei til bane og sender årlig rundt 10 000 trailere med tog ut fra Oslo, noe som alene betyr utslippskutt på 30 000 tonn CO2 per år. Over 80 prosent av disse trailerne kommer fullastet tilbake med tog til Oslo.

Ladeinfrastruktur

Vi jobber hele tiden for å gjøre mer av energien vi bruker og selger for veitransport fornybar. I 2021 ble Uno-X eMobility etablert, for å lansere Uno-X lynladere for personbiler på beliggenheter hvor Reitan Retail driver virksomhet. Ladenettverket for elbiler utvides stadig, og ved utgangen av 2023 hadde vi etablert 184 ladepunkter i Norge og Danmark.

I 2023 åpnet Uno-X Mobility og REMA 1000 Norge den første lynladeren for tungtransport på REMAs distribunal på Vinterbro, og flere skal etableres rundt om i Norge og Danmark. Den nye ladestasjonen er også tilgjengelig for eksterne transportfirmaer, slik at vi kan hjelpe mindre transportører å ta steget over til elektrisk tungtransport.

Svanemerket bilvaskehall

Siden 2021 har Uno-X Mobility rullet ut over 75 Svanemerkede vaskehaller i Norge og Danmark. Disse benytter miljømerkede vaskemidler som er skånsomme mot helse og miljø, og avløpsvannet er om lag 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller, noe som reduserer faren for at farlig utslipp lekker ut i miljøet.

Ved å rense og gjenbruke mesteparten av vannet uten at det går ut over kvaliteten på vaskeprosessen, er vannforbruket redusert med omtrent 80 prosent sammenlignet med en vanlig vask. Uno-X sin satsing på Svanemerket bilvask ble i 2023 premiert med Svaneprisen i Norge.

Reduksjon av plast

Siden 2018 har REMA 1000 Norge kuttet over 1500 tonn plast. Målet er å bruke utelukkende bærekraftig emballasje, ved å kutte emballasje der vi kan, benytte oss av mer gjenvunnet materiale, designe for gjenvinning og jakte fremtidens emballasjeløsninger.

REMA 1000 var også med å stifte Handelens Miljøfond. Her går en andel av posesalget uavkortet til gode miljøformål. Prosjektene strekker seg fra forskning og utvikling, rydding, teknologi og gjenvinning til holdningsskapende arbeid.

Reduksjon av matsvinn

REMA 1000 Danmark var den første danske dagligvarekjeden som inngikk et samarbeid med organisasjonen Stop Spild Af Mad i 2008, med formål å bekjempe matsvinn. Da fikk de blant annet råd om å slutte å tilby kvantumsrabatt på matvarer. Dette tok de til seg, og har siden tilbudt den samme, lave prisen helt fra første vare.

Fra 2014 har REMA 1000 Norge merket flere av sine matvarer innen fersk fisk, kylling og kjøtt med holdbarhetsindikatoren Keep-it. Den viser hvor lenge maten faktisk er holdbar. I tillegg senkes prisenpå varer som nærmer seg utløpsdato. Målet med begge initiativene er å kaste mindre mat.

Beskyttelse av regnskogen

Beskyttelse av regnskog har vært en fanesak siden 2014. REMA 1000 Norge er den eneste dagligvareaktøren som har fjernet palmeolje fra alle egne matvarer. I 2019 flyttet vi fokuset til soya, og vi bidrar nå til Regnskogfondets arbeid med å opprettholde det mangfoldige Xingu-territoriet i Amazonas. I tillegg har Uno-X Mobility sagt tydelig nei til bruk av palmeolje og soya i biodrivstoff, for å støtte kampen mot avskoging.

PBX – nytt bærekraftskonsept

I 2021 lanserte vi PBX. Ambisjonen er å skape verdens mest bærekraftige convenience-butikk. PBX skal ha positivt fotavtrykk, både for miljøet, samfunnet og økonomien, og kutter produkter som sigaretter, palmeolje, sjømat fra truede bestander og produkter med farlige tilsetningsstoffer.

PBX er et laboratorium hvor innovative tjenester og mer bærekraftige produkter testes – for deretter å lanseres i øvrige butikker. Tiltakene vil basere seg på forskning, data og kontinuerlig testing av produkter og tjenester. Les mer om PBX her.

Gjenbruk og resirkulering

I stedet for å kaste kaffegruten som blir til overs i vår «living lab» PBX, har vi brukt den til å utvikle et helt nytt produkt, nemlig en krydret kombucha med smak av chai. På denne måten gir vi kaffebønnen et nytt liv, samtidig som vi beholder dens rike smak og funksjonalitet.

Fra 2024 kunne Pressbyrån og 7-Eleven i Sverige tilby gjenbrukbare kaffekopper og matemballasje i utvalgte butikker. I Norge har Kjeldsberg kaffebrenneri lansert en ny produktserie i 100prosent resirkulerbar emballasje, som gir en CO2-reduksjon på hele 68 prosent.

Brød med mindre utslipp

I 2024 gikk Reitan Retail inn i et samarbeid med Norgesmøllene, Felleskjøpet Agri og Yara for å produsere brød med lavere karbonavtrykk. Med innovativ teknologi og mer bærekraftige praksiser skal vi redusere utslippene i hele verdikjeden, fra gjødselproduksjon til ferdig matvare.

Det første vi skal forsøke, er å lage et sunt og velsmakende brød av havre, som vi håper blir tilgjengelig i REMA 1000 Norge-butikker mot slutten av 2025. Vi sikter mot at havren vi bruker i brødet skal ha et 25 til 30 prosent lavere karbonavtrykk enn vanlig havre. Les mer om samarbeidet her.

Future Advisory Board

I 2023 dannet vi Future Advisory Board, hvor vi ba andre utfordre oss til å tenke nytt og mer ansvarlig.Vår egen Birgit Skarstein ledet et utvalg med syv uavhengige, sterke stemmer i nordisk samfunnsliv. I ett år har medlemmene tenkt grundig og lenge på hvilke tiltak vi kan gjøre de neste årene for å bli mer bærekraftige.

Utvalget kom frem til fem gode råd for hva vi kan gjøre, og vi har allerede lovet å gjennomføre minst ett av dem. Planen er også å gjenta utfordringen med nye utvalg. Du kan lese mer om Future Advisory Board og rådene deres her.

Del artikkel