17. januar 2024

Reitanselskaper inngår stor eiendomsavtale i Danmark

REMA 1000 Danmark selger 64 butikkeiendommer til DK Retail Invest AS, som eies av AKA AS, Reitan Eiendom AS og Steensland-familiens investeringsselskap AS Straen. Avtalen har en verdi på om lag NOK 2,8 milliarder, og er større enn noen annen eiendomstransaksjon gjennomført av private, norske investorer det siste året. Kjøperne har også en opsjon på kjøp av et ytterligere antall eiendommer utover dette.

Illustasjonsfoto av REMA 1000-eiendom i Danmark.

Avtalen omhandler både eiendommer som fulgte med REMA 1000s overtakelse av ALDIs butikknettverk i Danmark, samt lokasjoner som REMA 1000 hadde i sin eiendomsportefølje fra tidligere. I stedet for å eie eiendommene som omfattes av avtalen, vil REMA 1000 nå være leietaker.

AKA, Reitan Eiendom og Straen har sammen etablert det norske selskapet DK Retail Invest AS. Dette eies av AKA med 49 prosent, Reitan Eiendom med 36 prosent og Straen med 15 prosent. Vika Project Finance har vært tilrettelegger for transaksjonen.

De 64 eiendommene som i første omgang er omfattet av avtalen, består av REMA 1000-butikker som ligger spredd over hele Danmark. AKA blir nå dermed landsdekkende også i det danske markedet, akkurat som selskapet har vært i Norge siden 2017.

– Kjøpet av den danske eiendomsporteføljen markerer en ny, stor milepæl for AKA. Når vi for første gang gjennomfører en så betydelig investering utenfor Norge, så har det vært viktig for oss som eiere å få til en helnorsk kjøperkonstellasjon. Det har vi lykkes med, noe som vi er glade for, sier Hallvard Thoresen på vegne av AKAs eiere.

– Vi er også stolte av å ha fått til finansiering av en så stor eiendomstransaksjon til gode betingelser i Nordea i lys av de rådende markedsforholdene. AKA har en langsiktig vekst- og utviklingsstrategi som det er blitt mer vanskelig å gjennomføre porteføljevis etter hvert som vi er blitt så store i det norske markedet. Bare de 10 siste årene har vi gjennomført investeringer på over NOK syv milliarder i Norge. Vi ser derfor nå på Danmark som en meget spennende mulighet til å kunne fortsette gjennomføringen av vår strategi i ønsket tempo, fremholder Thoresen.

Finansdirektør i REITAN, Kristin S. Genton, sier det lange og gode samarbeidet med AKA gjorde det naturlig å søke partnerskap med nettopp denne eiendomsaktøren. - Det er viktig for oss å ha gode og solide gårdeiere for våre beliggenheter, og vi har samarbeidet godt med AKA i lang tid. Nå ser vi frem til å også være en del av aksjonærfellesskapet, sier Genton.

Ifølge adm. direktør Jane Gravbråten i AKA er leieavtalene med REMA 1000 i Danmark langsiktige «barehouse»-avtaler. AKA skal ha ansvar for teknisk og kommersiell forvaltning av eiendommene, herunder arbeidet med å videreutvikle eiendommene i samarbeid med leietaker. De første eiendommene skal overtas innen midten av februar og de resterende innen utgangen av 2024.

– AKA har siden 2011 hatt et meget nært og godt samarbeid med Reitan Retail, og vi eier fra før 101 eiendommer som huser deres butikker og andre konsepter over hele Norge. Vi har tidligere lykkes godt med å gå inn i nye markeder, for eksempel i Nord-Norge. Da muligheten til å kjøpe en så stor eiendomsportefølje i Danmark, som skal drives av en av våre aller største samarbeidspartnere, ble presentert oss av Vika Project Finance, så vi på det som en gylden mulighet til videre vekst og utvikling i et meget stort og attraktivt nytt marked for oss. For AKA vil dette bety at vi i 2024 vil ha årlige leieinntekter på over NOK 1 milliard i hel- og deleide handelseiendommer, opplyser Gravbråten som fortsetter:

– I leieavtalene med REMA 1000 i Danmark ligger det i tillegg til eksisterende leieforhold, også spennende muligheter til å videreutvikle eiendommene. Dette gjør vi løpende i Norge med investeringer på over NOK 100 millioner årlig de senere årene i nært samarbeid med våre leietakere. Vi vil for eksempel sammen med REMA 1000 Danmark prøve å bidra til utrulling av lynladere fra Uno-X Mobility i tilknytning til butikkene der det måtte passe.

Fakta om AKA AS i Norge – hel- og deleide eiendommer

Antall eiendommer: 237
Antall kvm.: ca. 530.000
Årsleie: ca. NOK 860 millioner

Fakta om DK Retail Invest AS i Danmark

Antall eiendommer: 64
Antall kvm.: ca. 77.000
Årsleie: ca. NOK 156 millioner