04. desember 2023

Ber Reitan radikalt redusere salg av kjøtt, ta miljøvernere inn i styret og etablere klimastiftelse

Et utvalg med åtte sterke stemmer fra nordisk samfunnsliv ledet av Birgit Skarstein ber Reitan Retail innføre radikale bærekraftstiltak. CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan, lover nå å gjennomføre minst ett av dem.

Ole Robert Reitan sammen med utvalget. Fra venstre: Marie-Louise B. Lensdal, Jo Egil Tobiassen, Siv E. Rosendahl Skard, Ole Robert Reitan, Ghazi Khder, Birgit Skarstein, Lasse Brurok, Noura Berrouba, Jan-Ole Hesselberg.

– Det er friske stemmer og mye kompetanse i denne gruppen, og det har vært harde diskusjoner. Tiltakene er faglig fundert, er praktisk gjennomførbare og er ment til å komplettere hverandre. Effekten blir sterkere om Reitan velger å gå for flere, sier utvalgsleder Birgit Skarstein.

Skarstein fikk i 2022 mandat til å sette sammen og lede «Future Advisory Board». Utvalget består av åtte sterke stemmer fra nordisk samfunnsliv. De fikk i oppgave å utarbeide fem radikale bærekraftstiltak for Reitan Retail.

Det siste året har utvalget gjennomgått Reitan Retails klimaregnskap, besøkt bedrifter, og hatt møter og diskusjoner med både eksterne aktører og interne ressurser i selskapet. Nå har de konkludert med fem tiltak som de ber Reitan Retail gjennomføre (se faktaboks).

– Det er ikke vanskelig å kaste masse virkelighetsfjerne forslag opp i luften. Det som er krevende, er å lande faktisk gode løsninger. Vi har fokusert på hva som gir størst effekt, sier Skarstein.

Ole Robert Reitan lover å følge opp

CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan, er imponert over arbeidet Future Advisory Board har lagt ned. På forhånd lovet han å innføre minst ett av tiltakene.

– Først og fremst setter vi stor pris på den imponerende innsatsen alle de åtte i Future Advisory Board har lagt ned. Birgit Skarstein har ledet et sterkt utvalg og levert flere kraftfulle og realistiske tiltak. Vi har allerede lovet å gjennomføre minst ett av tiltakene, men det kan bli flere, sier Reitan.

Åtte tydelige stemmer

De åtte medlemmene av utvalget har blant andre bestått av psykologspesialist og doktorand i beslutningspsykologi, Jan-Ole Hesselberg. Han forteller at motivasjonen i utvalgsarbeidet har vært muligheten til å påvirke.

Siv Skard, professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, var også blant medlemmene.
– Å samle så ulike mennesker og gi dem frie tøyler til å utfordre etablerte rutiner og sannheter i selskapet er modig, sier Skard.

Marie-Louise Lendal, leder av den danske tenketanken Frej, er enig.
– Vi har hatt full frihet til å fremme alle forslag vi ønsket, og gruppen har valgt 5 råd som alle er realistiske å implementere allerede i morgen. Jeg håper derfor at ikke ett, men fem råd tas med videre, sier Lendal.

Se alle medlemmer i Future Advisory Board i faktaboks.

Tydelig oppfordring til bransjen

– Med dette initiativet demonstrerer vi hvordan store selskaper ikke bare kan, men må, engasjere seg i bærekraftsarbeid. Det er fort gjort å miste motet av alle utfordringene, så det har vært givende å jobbe med konkrete løsninger. Andre aktører må gjerne la seg inspirere av rådene, sier Skarstein.

– Vi har over 43 000 medarbeidere i sju land og over to millioner kundetransaksjoner hver dag. Det er en stor mulighet til å gjøre det lettere for kunden å ta sunne og bærekraftige valg og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Rådene vi har fått fra Future Advisory Board, er uvurderlige. Nå skal vi bestemme oss for hvilke tiltak vi skal investere i, sier Ole Robert Reitan.

Reitan vil i løpet av første kvartal i 2024 beslutte hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Faktaboks: Her er rådene fra Future Advisory Board

Første råd: Future Advisory Board foreslår to alternative konseptbutikker; REMA 2000 og «den usynlige forskningslaben». REMA 2000 er en butikk hvor kunden handler «green by default». For eksempel får kunden kun varer med et utslipp under en gitt grense, en butikk fri for rødt kjøtt, eller et vareutvalg basert på offisielle kostholdsråd.

Den usynlige forskningslaben er butikker designet for å hjelpe kundene til å ta mer bærekraftige valg, og som måler hvilke tiltak som fungerer. Butikken er en eller flere eksisterende REMA 1000-butikker, og har for eksempel andre former for hylleplasseringer, merking, eller sanse-markedsføring.

Andre råd: Eierskapet i Reitan Retail flyttes helt eller delvis til en allmennnyttig stiftelse med bærekraft som en del av formålet. Reitan Retail kan drives kommersielt som tidligere, men eies helt eller delvis av en stiftelse.

Tredje råd: Reitan Retail setter konkrete mål for å øke salget av planteproteiner og redusere salg av rødt kjøtt, både i convenience, i produkter og på hyllevarer. Tiltaket integreres gjennom hele verdikjeden, helt tilbake til bonden.

Fjerde råd: Reitan Retail, som en ledende aktør i Norden innen dagligvarehandel, kan fremme bærekraft ved å kreve at alle store leverandører følger science-based targets (SBT). Det kan opprettes et incentivsystem for å støtte mindre leverandører og SMB-er i overgangen til mer bærekraftige forretningsmodeller.

Femte råd: Oppdatere verdigrunnlaget i Reitan gjennom å revidere Blåboka til å bli Blågrønnboka fra 2024 for å speile Reitan Retails satsing på bærekraftig handel. Dette skal sikre at bærekraft blir en del av Reitan Retails kjerneidentitet. Utvalget foreslår også å ha en fast styrerepresentant fra miljøbevegelsen for sikre at klima og miljø blir vurdert i alle viktige beslutninger. Alle styrende dokumenter skal oppdateres med klimaperspektiv.

Faktaboks: Dette er Future Advisory Board 2023

Om Future Advisory Board

Utvalget «Future Advisory Board» er en del av prosjektet RETAIL2050, og ledes i 2023 av samfunnsprofil og toppidrettsutøver Birgit Skarstein. Hensikten har vært å åpne opp for innspill fra åtte mennesker med ulik faglig forankring og offensive perspektiver for fremtiden for å utfordre Reitan Retail til å drive mer bærekraftig.

I år har «Future Advisory Board» hatt i oppgave å levere fem råd om hvordan Reitan Retail kan redusere selskapets klima- og miljøavtrykk. Gruppen har på selvstendig grunnlag tatt stilling til problemstillinger og utarbeidet konkrete tiltak som Reitan Retail kan gjennomføre i 2024.

Marie-Louise B. Lendal, Leder av den danske tenketanken Frej som jobber med å finne løsninger for bærekraftig matproduksjon. Styreleder for den danske regjeringens fond for plantebaserte matvarer.

Jan Ole Hesselberg, psykologspesialist, forfatter og doktorand innen beslutningspsykologi. Har jobbet med populærvitenskapelig TV-konsepter og er medprogramleder i podcasten «Ha det bra».

Ghazi Khder, gründer og daglig lader av Cares, en av Østlandets rasket voksende bedrifter innen renholdsbransjen.

Siv E. Rosendahl Skard, forsker på forbrukeratferd med spesielt fokus på bærekraftige valg. Professor ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Lasse Brurok, gatekunstner og med-gründer av Bookis, en app innenfor sikulærøkonomien for bruktbøker.

Jo Egil Tobiassen, statsviter, aktivist og journalist samt gründer og daglig leder av klesmerket Northern Playground, som har utviklet en forretningsmodell for å få ned forbruk

Noura Berrouba, leder av LSU - Landsrådet for Sveriges barn- och ungdomsorganisasjoner og styremedlem i World Economic Forum’s stiftelse Global Shapers Community.

Birgit Skarstein, toppidrettsutøver og sosial entreprenør. Bakgrunn fra statsvitenskap med utveksling til Krigsskolen. Tidligere fast medlem av Bioteknologirådet og Finanskomiteen i Oslo bystyre. Bred erfaring fra politikk, organisasjons- og samfunnsliv.