03. november 2023

Uno-X og REMA 1000 satser stort på elektrisk tungtransport

I forbindelse med at REMA 1000 skal legge om all sin varetransport til nullutslippsløsninger, åpner Uno-X Mobility i dag selskapets første lynlader for tungtransport i Norge. Uno-X Mobility lanserer samtidig en o;ensiv satsing på å bygge o;entlig tilgjengelig infrastruktur til underveislading for tungtransport.

CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan, og sjåfør i REMA Distribusjon, André Skuterud, under åpning av Uno-X lynlading for tungtransport ved REMA 1000 sin distribunal på Vinterbro utenfor Oslo. Foto: Øyvind Breivik/Reitan Retail.

  • Uno-X Mobility skal bli en ledende aktør på å bygge infrastruktur til underveislading for tunge kjøretøy. Selskapets første norske ladestasjon for tungtransport åpnes fredag 3. november ved REMA 1000 sin distribunal på Vinterbro utenfor Oslo
  • Åpningen markerer en milepæl i REMA 1000s offensive plan om å flytte all sin varetransport over til nullutslippsløsninger de kommende årene
  • Ladere ved REMA 1000 sine distribunaler vil være åpne for eksterne transportfirma for å hjelpe mindre transportfirma å bytte til elektriske lastebiler

– I dag åpner vi vår første norske lynlader for elektrisk tungtransport. Samtidig lanserer vi en ambisjon om at Uno-X Mobility skal bli en av de ledende aktørene på underveislading for tunge kjøretøy i Norge, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail, som er morselskap for både Uno-X Mobility og REMA 1000.

Ifølge Miljødirektoratet er nullutslipp fra tungtransporten det nest viktigste klimatiltaket i norsk ikke-kvotepliktig sektor. Reitan Retail ønsker å bidra, både ved å kutte egne utslipp og ved å gjøre overgangen til elektrisk tungtransport enklere for andre.


Viktig klimatiltak

– Åpningen av ladestasjonen på Vinterbro markerer et viktig klimainitiativ i REMA 1000 Norge. Vi har besluttet å flytte varetransporten vår over til nullutslippsløsninger, og har allerede satt i drift flere biogass-lastebiler. Den første el-lastebilen er på plass, og vi har over 20 bio- og el-lastebiler i bestilling i Norge og enda flere i Danmark, sier Reitan.

Reitan sier Uno-X i tiden fremover kommer til å etablere en rekke lynladestasjoner for underveislading for tungtransport, rundt om i Norge og Danmark. Han sier omfanget av satsingen avhenger av markedsutvikling, effektive godkjenningsprosesser fra lokale myndigheter, samt rask tildeling av både nettkapasitet og strøm.

Vil hjelpe mindre aktører å bytte til elektrisk

Transportdirektør i REMA Distribusjon, Rune Herje, forteller at i løpet av 2026 skal all transport med egeneide lastebiler i REMA 1000 Norge foregå på nullutslippsløsninger. Senest i løpet av 2030 skal alle eksterne transportselskaper som kjører varer for REMA 1000 ha byttet ut fossilt med enten elektrisitet eller biogass.

– En slik overgang er særlig krevende for de små transportselskapene som kjører for oss fordi det ikke eksisterer et godt nok ladenettverk for elektrisk tungtransport i Norge. Derfor har vi valgt å tilgjengeliggjøre en av lynladerne våre på Vinterbro for eksterne transportfirma, uavhengig av om de kjører for oss eller ikke. Slik tenker vi også å gjøre det ved de andre distribunalene våre, sier han.

Utvider ladesatsingen fra Uno-X Mobility

Uno-X Mobility vil stå for utbyggingen av ladenettverket, både tilknyttet REMA 1000s transportnettverk og ved offentlig tilgjengelige ladelokasjoner for tungtransport rundt om i landet. Administrerende direktør i Uno-X Mobility, Vegar Kulset sier selskapet fra før har en offensiv satsing på etablering av lynladere for personbiler i Norge og Danmark, og at satsingen på underveislading for tungtransport er et naturlig videre steg for mobilitetsaktøren. Selskapet har allerede åpnet to lynladere for tungtransport i Danmark.