Reitan Retail blir ny hovedsamarbeidspartner med Nobels Fredssenter

Handelsselskapet Reitan Retail har inngått avtale om å være hovedsamarbeidspartner med Nobels Fredssenter de neste tre årene. Avtalen har som hensikt å skape engasjement om fredsprisens budskap og betydningen av dialog for demokrati og fred.

Ole Robert Reitan og Kjersti Fløgstad foran Fredssenteret. Foto: Ulrik Rolfsen

– Gjennom fredsprisvinnernes ideer og arbeid ønsker vi å inspirere til små og store endringer for en fredeligere verden. Jeg er glad for at vi nå får med oss Reitan Retail som hovedsamarbeidspartner i dette arbeidet, sier direktør for Nobels Fredssenter, Kjersti Fløgstad.

Viderefører og styrker samarbeidet

Fløgstad fremhever at verdigrunnlaget som Reitan Retail bygges på var viktig for å velge selskapet som langsiktig partner.

– Vi samarbeidet med Reitan Retail også i 2022, da som partner for arrangementer om Nobels Fredspris 2021. Vi opplever at Reitan Retail står for verdier som passer godt med det vi ønsker å fremme, og setter pris på at vi nå kan styrke samarbeidet, sier Fløgstad.

Viktigheten av dialog

Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail, trekker frem fokuset som Fredssenteret har på dialog som en av hovedårsakene til at nettopp Nobels Fredssenter er en god samarbeidspartner for selskapet han leder.

– Vi tror konflikter kan unngås og at verden blir et bedre sted med åpen og god dialog, og vi ønsker å støtte Fredssenteret i dette viktige arbeidet, sier Reitan.

– Ett av verdigrunnlagene i Reitan Retail er at vi skal snakke med hverandre, ikke om hverandre. God dialog gjør oss i stand til å skape de beste handleopplevelsene i folks hverdag, og når vi kombinerer dialog med handling kan vi bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier han.

Nobels Fredssenter, som ligger på Rådhusplassen i Oslo sentrum, er museet for Nobels fredspris. Senteret har siden oppstarten i 2005 tilbudt utstillinger, arrangementer, omvisninger og digital formidling om fredsprisens historie og prisvinnernes arbeid. I et normalår tar senteret imot over 200 000 besøkende, deriblant flere hundre skolegrupper.

I tillegg til avtalen med Reitan Retail, som strekker seg ut 2025, har Nobels Fredssenter også hovedsamarbeidsavtale med aluminium- og energiselskapet Hydro.