16. desember 2022

Forskriftforslag: Close, but no cigar

Reitan Retail og Oda Norway har i dag sendt inn høringssvar til regjeringens forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering. Begge ønsker regjeringens forskrift velkommen, men mener den må forbedres på vesentlige punkter.

Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i Bahr). Bilde tatt i forbindelse med at Reitan Retail og Oda la frem forslag til ny forskrift i september 2022. (Foto: Øyvind Breivik)

Forskriften gir for mange unntak fra forbudet mot usaklig prisdiskriminering, og må bli mer operasjonell for å kunne rette opp konkurransen i norsk dagligvare, mener de to selskapene.

– Det er veldig positivt at regjeringen har foreslått konkrete grep mot usaklig og konkurranseskadelig prisdiskriminering fra leverandørene, som har svekket konkurransen i norsk dagligvaresektor i lang tid, uttaler myndighetskontakt i Reitan Retail, Kårstein Eidem Løvaas.

Konsernsjef i Oda, Karl Munthe Kaas, sier dagens konkurranselov gir for lite hjemmel til å slå ned på usaklig prisdiskriminering og at det derfor er behov for å innføre en forskrift som krever at de dominerende leverandørene endrer praksis.

– Regjeringens forslag må justeres på vesentlige punkter for å kunne gjøre en ekte forskjell i forhandlingene, og ikke minst for å oppfylle Stortingets vilje i denne saken, sier han.

Forbudet mot usaklig prisdiskriminering må ikke uthules

Regjeringen har foreslått at leverandører med vesentlig markedsmakt ikke kan prisdiskriminere mellom dagligvarekjeder med mindre det kan begrunnes saklig. Det blir derfor avgjørende hvordan regjeringen ender opp med å definere hva som utgjør saklig begrunnelse.

– Vi er enig med departementet i at forskjeller i leverandørenes kostnader, eller ulik verdi på konkrete motytelser, kan utgjøre saklig begrunnelse for forskjeller innkjøpspriser. Men det må presiseres at leverandørene har bevisbyrden for å påvise at ulikhetene er reelle, og står i stil med rabattene leverandørene gir, sier Munthe Kaas.

Forslaget om å åpne for «andre objektive begrunnelser» vil etter Reitan Retail og Oda Norways vurdering kunne bety at dominerende leverandører kan videreføre usaklige prisforskjeller ved å påstå at de har en «objektiv begrunnelse».

– For at forskriften skal få ønsket effekt, kan ikke alt mulig kalles en saklig begrunnelse og dermed gi leverandørene unntak fra forbudet. For eksempel har departementet foreslått å gjøre argumentet «å møte konkurransen» til en objektiv begrunnelse for prisforskjeller. Det er problematisk, og uthuler hele forskriften, sier Løvaas.

– Den nylige kartleggingen Konkurransetilsynet har gjort på årsaker til forskjeller i innkjøpsbetingelser viser at dette er en begrunnelse dominerende leverandører gjerne bruker. Resultatet blir svekket konkurranse og potensielt høyere priser, som er stikk i strid med Stortingets bestilling, sier han.

Forskriften må fungere i praksis for å kunne stramme opp konkurransen

Departementet har fremmet to alternative forslag til forskrift, der det i «alternativ 2» kreves at det kan påvises en konkurranseskadelig virkning for at usaklige forskjeller skal være ulovlige etter forskriften. Reitan Retail og Oda Norway mener dette alternativet ikke er et effektivt virkemiddel mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet og mener at alternativ 2 derfor må skrinlegges.

– Vi har ikke tilgang til informasjon om priser og vilkår i avtaler mellom leverandører og andre kjeder, så det er helt umulig for oss å vurdere om det foreligger noe konkurranseskadelig eller ikke. Sånn fungerer det rett og slett ikke i praksis, så alternativ 2 gjør ingenting for å styrke konkurransen i dagligvare, sier Løvaas.