15. juni 2022

Reitan Retail og Norsk Kylling åpner Norges største og mest moderne fabrikk for slakting og foredling av mer saktevoksende kylling

Reitan Retail har gjennom Norsk Kylling og REMA 1000 satset to milliarder kroner på verdens mest klimavennlige og avanserte slakteri og foredlingsanlegg for mer ansvarlig produsert kylling. Satsingen betyr at tre av 10 kyllinger på norske middagsbord nå er mer saktevoksende enn den mest vanlige kyllingrasen i Norge.

Norsk Kylling sitt nye produksjonsanlegg på Orkanger i Orkland kommune. (Illustrasjonsfoto: Norsk Kylling)

Det nye produksjonsanlegget på Orkanger i Trøndelag åpnes offisielt torsdag 21. oktober.
- Anlegget blir midtpunktet i en ambisiøs satsning på landbruk og matproduksjon gjennom hele verdikjeden for hvitt kjøtt, og det setter en ny standard for innovasjon, energismarte løsninger og sirkulærøkonomi, sier CEO i Reitan Retail og styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan.

Norsk Kylling produserer kyllingrasen Hubbard, som vokser saktere enn den mer vanlige Ross-rasen. Hubbard-kylling har sunnere appetitt, og bedre helse, noe som bidrar til bedre dyrevelferd. Fuglene er friskere, mer aktive og lever lengere. For forbrukere betyr det en mulighet for et sunnere og mer bærekraftig valg.

- Vår kylling både er bedre og har det bedre enn annen kylling i Norge. Derfor er satsingen på Norsk Kylling en viktig del av vår strategi og et løfte til kunden om å gjøre det enklere å ta sunne og bærekraftige valg, sier Ole Robert Reitan.

Kutter utslipp med tilnærmet 100 prosent

Ved å flytte driften til det nye anlegget kuttes klimagassutslippene fra Norsk Kyllings industrielle prosess med tilnærmet 100 prosent. For å oppnå dette benytter anlegget en unik fornybar energimiks bestående av blant annet restvarme fra nærliggende industri, solcelleanlegg, energilagring og sjøvannskjøling. Smartstyring av energibruk og energianskaffelse er også en viktig del av energikonseptet.

- Vi har som mål å skape verdens beste verdikjede for matproduksjon, der god dyrevelferd for kyllingene er en nøkkelfaktor. Norsk Kylling og REMA 1000 sitt arbeid for dyrevelferd legges merke til internasjonalt. I fjor vant vi dyrevelferdsprisen Good Chicken Award, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken.

Om lag to milliarder kroner er investert i det topp moderne prosessanlegget på Orkanger – et tydelig signal om fortsatt forpliktende, trøndersk tilstedeværelse fra Norsk Kylling i årene som kommer.

Ole Robert Reitan sier fabrikken er et frempek om hvilken retning selskapet ønsker å satse.
- Dette anlegget er et fyrtårn som gir tydelig beskjed til omverdenen hva vi i Reitan Retail, REMA 1000 og Norsk Kylling står for og tror på. Vi skal produsere et enda mer bærekraftig og ansvarlig produkt, av høy kvalitet og med høy dyrevelferdsstandard, sier han.

Lykkes med ny kyllingrase

I Norsk Kylling sin verdikjede trengs i dag opp mot tre millioner færre fugler for å produsere tilsvarende mengde kjøtt som for produksjon av Ross-kylling, som er den vanligste kyllingrasen i Norge.

Som den første store produsenten i Norge, byttet Norsk Kylling hele produksjonen til Hubbard-kylling i 2018, en kyllingrase som i snitt har 15 prosent mindre daglig vekst, 41 prosent lenger liv, tre prosent lavere dødelighet og 75 prosent lavere dødelighet ved transport. Overgangen har blitt betegnet som et viktig virkemiddel for å bedre dyrevelferden i norsk kyllingproduksjon, og satsingen til Norsk Kylling legges merke til av fagfolk fra hele verden.

- Da vi byttet til Hubbard-kylling ble 14 millioner kyllinger i året ble byttet ut til fordel for en kylling som lever lengre og har det bedre enn hva som har vært vanlig i norsk kyllingproduksjon. Dette har gjort hverdagen enklere, bedre og mer lønnsom for kyllingbøndene. Men motivasjonen for omstillingen var at vi skulle gjøre det som var rett, sier Reitan.

Hubbard-kyllingen fra Norsk Kylling kan kjøpes på REMA 1000-butikker i Norge gjennom produktnavnene Solvinge og Stange.

- Kundene i dag vil ha ekte verdi for pengene. De vil ha kvalitet, og det skal være enkelt og billig, men også ansvarlig og bærekraftig. Denne satsningen svarer på alt dette, sier Reitan.