MediaNyheter

Arendalsuka

03. august 2022

Reitan Retail på Arendalsuka

Vi gleder oss til å treffe deg på Arendalsuka! Fra tirsdag til torsdag kan du møte oss, på vårt Handelshus i Peder Thomassons gate 8 i Arendal.

For første gang deltar Reitan Retail på Arendalsuka. Gjennom uken vil vi fortelle om vår virksomhet og hvordan vi jobber for å gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre.

Handelshuset kan du ta en gratis kopp kaffe, sette deg ned for en stund, møte flere av våre ansatte, nyte en rask og bærekraftig lunsj med faglig påfyll, og få svar på aktuelle spørsmål innen alt fra matproduksjon og konkurransepolitikk til dyrevelferd og inkludering.

Vi gleder oss til å se deg i Arendal!

Program 16. til 18. august

Tirsdag 16. august

Godt for helsa, godt for helheten

Tid: 11:00 til 12:00

Sted: Handelshuset

Hele vår verden skal omstille seg i retning av lavere utslipp, mindre forbruk og mer bærekraftig matproduksjon. Er det fordommer, kreativitet eller mangel på kunnskap som gjør det vanskelig å se for seg å bytte ut lørdagsbiffen? Og hva gjøres i verdikjedene for å inspirere oss forbrukere til mer bærekraftig konsumering.

Vi inviterer til gratis lunsj med innhold hvor vi får høre hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer vi står ovenfor når vi går fra få til mange proteinkilder i hverdagen.

Som ved alle våre lunsjer vil det bli servert et enkelt, sunt og gratis måltid, samt gitt anledning til å stille spørsmål fra salen.

Med oss på scenen får vi:

 • Ingvill Måkestad Bovim, ernæringsrådgiver REMA 1000 Norge AS
 • Martina Rabsch, tidligere kvalitetssjef i REMA 1000 Norge AS
 • Emilie Våge, leder for samfunnsansvar og bærekraft REMA 1000 Norge AS

Les mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside her.

NHO Service og Handel: Inkluderingslokomotivene

Tid: 13:00 til 14:00

Sted: Handelshuset

Handelsnæringen har en stor rolle som inkluderer, inngangsport til og opplæringsarena til svært mange unge arbeidstakere som har sitt første møte med arbeidslivet i nettopp handelen. Det er her mange læres opp og hvor grunnlaget legges for et liv i arbeid. Ansatte i handelen har alle et høyt arbeidstempo og sjonglerer med mange ferdigheter og kompetanse. Som nyansatt læres svært mye på kort tid.

Vi ønsker å vie denne timen til det viktige arbeidet som gjøres og synliggjøre hva slags allsidige ferdigheter og kompetanse man opparbeider seg gjennom en jobb i handel og service – fordi vi mener dette er underkommunisert.

Vi ønsker også å bevege oss inn på hva som er den riktige veien videre her for å løfte handelen på dette området. Hvordan får vi flyttet nedsnakk til fremsnakk en gang for alle.

Bidragsytere:

 • IKEA, HR-direktør Monica Bogstad
 • XXL, Adm.dir. Stine Trygg-Hauger
 • Reitan Retail HR-direktør, Marit Sælid Johannessen
 • Handel og Kontor, forbundsleder Christopher Beckham
 • NHO Service og Handel, Adm.dir. Anne Cecilie Kaltenborn

Les mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside her.

Onsdag 17. august

Fra blå/hvite til rødt, hvitt og blått

Tid: 11:00 til 12:00

Sted: Handelshuset

Egne merkevarer har blitt mye diskutert - både blant politikere og kunder. Er EMVer kun billige kopivarer, eller kilde til mangfold og innovasjon? Er det kun rimelige importvarer, eller bidrar kjedene til arbeidsplasser og verdiskaping rundt om i Norge?

Under denne lunsjen får du muligheten til å møte noen av folkene bak våre egne merkevarer, for å høre om hvordan man bygger sterke, folkekjære merkevarer.

Som ved alle våre lunsjer vil det bli servert et gratis måltid, og gitt anledning til å stille spørsmål fra salen.

Bidragsytere:

 • Morten Gran, administrerende direktør Grans Bryggeri
 • Tore Høylie, direktør for innovasjon og EMV REMA 1000 Norge AS
 • Patrick Axelsen, fabrikksjef Sørlandskjøtt AS
 • Arnt Ove Dalebø Englund, innovasjonsdirektør Kolonihagen AS

Les mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside her.


Torsdag 18. august

Norsk kylling - en snakkis i verden

Tid: 11:00 til 12:00

Sted: Handelshuset

De siste 10 årene har det foregått en stille, om enn ikke ukontroversiell, landbruksrevolusjon i Midt-Norge. Vi møter styreleder Ole Robert Reitan og administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken for å snakke om hvordan det å gjøre ting skikkelig lønner seg til slutt.

Midtnorske Norsk Kylling er blitt en snakkis i næringsmiddel-verden – og senest i juni mottok bedriften heder og ære etter de ble den første, industrielle aktør i verden til å gjennomføre ECC-standarden i all produksjon.

Norsk Kylling har som uttalt mål å bygge «verdens beste næringsmiddelverdikjede» men hvordan gjør man det i praksis?

Vi får høre om erfaringene med å bytte ut 18 millioner kyllinger, om å flytte produksjonen fra en kommune til en annen, om å investere 2 milliarder i en utslippsfri produksjon og om hvordan man gir dagslys til 15 millioner kyllinger.

Som ved alle våre lunsjer vil det bli servert et gratis måltid, og gitt anledning til å stille spørsmål fra salen.

Bidragsytere:

 • Trine Skei Grande, partner Footprint
 • Ole Robert Reitan, CEO Reitan Retail
 • Kjell Stokbakken, administrerende direktør Norsk Kylling AS

Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettside her.

Oda og Reitan Retail presenterer: Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen - hva gikk galt?

Tid: 12:00 til 13:30

Sted: Handelshuset

12:00 Velkommen v/ Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail.

Ordstyrer: Cecilie Ditlev-Simonsen

INNLEDNINGER

12:05 Konkurransesituasjonen i norsk dagligvare – hva var det som gikk galt?

Professorene Øystein Foros (NHH), Hans Jarle Kind (NHH) og Erling Hjelmeng (UiO) legger frem hovedfunn fra sin gjennomgang av konkurransesituasjonen i norsk dagligvaresektor de siste 15 årene.

12:30 Trenger vi en ny konkurransepolitikk?

Har konkurranselovgivningen gått ut på dato? Bør konkurranseloven suppleres? v/ Helge Stemshaug

KOMMENTARER

12:35 En aktiv konkurransepolitikk – hva innebærer det? v/ statssekretær Halvard Ingebrigtsen

Statssekretæren kommenterer hovedfunn og presenterer sine tanker om fremtidens konkurransepolitikk

12:40 Slik skal vi styrke konkurransesituasjonen i norsk dagligvare –v/ Beate Berrefjord, avdelingsdirektør for mat, handel og helse

Konkurransedirektøren kommenterer hovedfunn og holder en innledning om konkurransesituasjonen i norsk dagligvare

12:45 Innlegg v/ Tommy Staahl Gabrielsen, professor og instituttleder v/Institutt for økonomi (UiB) og professor Ronny Gjendemsjø (UiB)

Gabrielsen og Gjendemsjø kommenter hovedfunn

13:00 Konkurransen i norsk dagligvare må styrkes v/ Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet

PANELDEBATT

13:05 Hvem har ansvaret for at konkurransen i norsk dagligvare er svekket? Er det tilsynet? Aktørene? Politikerne?

Hva gjør vi nå? Er svaret mer eller mindre inngripen? Trenger vi en ny konkurransepolitikk? Trenger tilsynet nye virkemidler?

Deltakerne får anledning til å kommentere de foregående innleggene først.

I panelet deltar:

Halvard Ingebrigtsen (Ap)

Lene Westgaard-Halle (H)

Alfred Bjørlo (V)

Karl Munthe-Kaas, konsernsjef i Oda

Håkon Mageli, kommunikasjonsdirektør i Orkla

Les mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside her.

Del artikkel