Vårt ansvar

Ansvarsrapport

Ansvarsrapport

Klimaendringer er en av de største utfordringene i vår tid, og menneskers helse og velvære er nært knyttet til miljøets tilstand. Med vårt avtrykk og påvirkning innen mat- og transportsektorene, har vi både en mulighet og et ansvar til å bidra aktivt mot en mer bærekraftig fremtid.

Basert på hvor vi har størst påvirkning, har vi definert strategi, ambisjoner og konkrete mål innenfor de fire fokusområdene: miljø, helse, mennesker og verdikjede.

Vi jobber for å redusere klimagassutslipp, beskytte jord og biologisk mangfold, vi har som mål å bidra til god folkehelse, fremme inkludering, mangfold og likestilling, og vi søker åpenhet og ansvarlighet i hele verdikjeden.

Vår ansvarsrapport viser til det sterke engasjementet og ansvarlige arbeidet som gjøres innen bærekraft i selskapet. Vi er stolte av vår første ansvarsrapport, og håper du finner den ærlig og overbevisende – God lesing!

Ansvarsrapporter i forretningsområdene

ÅrForretningsområdeRapport
2021REMA 1000 NorgeAnsvarsrapport

pdf 9.1 MB

2021REMA 1000 DanmarkAnsvarsrapport

pdf 22.5 MB

2021Reitan ConvenienceAnsvarsrapport

pdf 6.8 MB

GRI index

pdf 2.1 MB

2021Uno-X MobilityAnsvarsrapport

pdf 13.5 MB

Del artikkel