Om oss

Årsrapport

Årsrapport

2021 markerte en ny begynnelse for REITANs handelsvirksomhet med etableringen av Reitan Retail, et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og og mobilitet.

Basert på sterke verdier, effektiv drift og lokalt eierskap, er vi en familie av sterke merkevarer og 42 000 positive og proaktive mennesker med et felles mål: å skape de beste kundeopplevelsene i folks hverdag og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Ett år senere har vi bygget et solid fundament, og vi leverer allerede på vår strategi for lønnsom og bærekraftig vekst. Vi styrker vår konkurranseposisjon, samtidig som vi fornyer porteføljen vår for å skape enda bedre kundeopplevelser på en ansvarlig måte.

Les mer om våre 2021-oppnåelser og strategiske tiltak i den første Reitan Retail-årsrapporten som et kombinert handelsselskap med fire sterke forretningsområder.

Del artikkel